Voorzitter NCA
Secretaris NCA
Secretaris NGCA
Opleidingen
Webmaster
Edy Kamalski

Taakverdeling landelijke aikidocommissies

Nationale Commissie Aikido (NCA)

 • organisatie van activiteiten die de JBN-aikidoka verbinden zoals stages, zomerschool en aikidofestijn
 • PR, contact met achterban etc.
 • vertegenwoordiging en belangenbehartiging JBN-aikidoka binnen JBN en daarbuiten
 • financiële verantwoording
 • onderhouden van de relatie met JBN-bestuur, bondsbureau, bondsraad, overige commissies en werkgroepen
 • vertegenwoordiging in internationale koepelorganisaties
 • alles wat zich aandient en niet tot taak van NGCA of NCOA behoort

Nationale Graden Commissie Aikido (NGCA)

 • curriculum dan exameneisen
 • organisatie dan examens
 • bijzondere promoties
 • organisatie dan examen voorbereidingstrainingen
 • organisatie examinatoren bijeenkomsten

Nationale Commissie Opleidingen Aikido (NCOA

 • curriculum opleidingen
 • organisatie opleidingen en PVB's
 • bijzondere opleidingen zoals masterclass jeugdaikido